Apie pasitikėjimą savimi

img_20171109_143412.jpg

Vakar, kompleksinės psichoterapijos sesijos metu, mano klientė staiga paklausė: “O vis dėlto, kas gi per “žvėris” yra tas pasitikėjimas savimi? Aš vis kalbu, kad noriu pasitikėti savimi, bet realiai nežinau, kas tai yra ir ką tai reiškia…”

Atrodo, kad pasitikėjimas savimi, kuris yra visų mūsų troškimas ir vienas pagrindinių tikslų ir siekiamybių, toks savaime suprantamas… Tačiau, jeigu paklausčiau dabar jūsų, kas tai yra, kaip jį apibūdintumėte? Turbūt būtų nelengva konkrečiai nusakyti, kas tai yra. Paradoksalu, nes jei negaliu tiksliai apibūdinti ir įvardinti to, ko noriu ir siekiu, kaip gi galiu to siekti? Tuomet, ko aš siekiu ir ar apskritai siekiu?

Tad pasvarstykime, ką gi reiškia pasitikėti savimi?

  • Autentiškumas ir natūralumas: Iš tikrųjų pasitikintis savimi žmogus pažįsta ir priima abi savo asmenybės puses – tą kuri susijusi su stiprybėmis, duotybėmis, talentais ir tą, kuri yra susijusi su ribomis, silpnybėmis ir trūkumais. Pažinimas leidžia konstruktyviai ir kūrybiškai užsiimti savo gyvenimo vadyba, panaudojant savo stiprybes ir tvarkantis su savo silpnybėmis. O juk šias abi puses turime visi. Ir kaip besistengtume, niekada nepavyksta tapti tobulais viską žinančiais, mokančiais ir sugebančiais. Ar pagalvojome, kad būtent savo ribų dėka mes kreipiamės į kitus žmones ir prašome jų pagalbos ir paslaugų, kurios yra būtent tų žmonių stipriosios pusės, duotybės ir talentai? Ir, savo ruožtu, suteikiame kitiems tai, kas yra mūsų stiprybės ir sugebėjimai atitinkamose gyvenimo ir veiklos srityse. Taip mes papildome vieni kitus ir taip sąveikaujame vieni su kitais – “mainydamiesi” tuo, kas mums reikalinga ir, kas mus papildo. Toks yra ėmimo ir davimo principas. Būtent savęs priėmimas suteikia drąsą priimti gyvenimo iššūkius ir spręsti iškylančias problemas bei sunkumus, išgyventi naujas patirtis, naudojantis visais savo vidiniais ir išoriniais resursais; natūralumą (nes nėra reikalo dirbtinai kurti tam tikro įvaizdžio ar rolės, galime tiesiog būti tokiais, kokie esame); lankstumą bei toleranciją (nes savęs pažinimas įgalina empatiją, padedančią geriau suprasti kitus žmones), spontaniškumą ir kūrybiškumą (nes savęs pažinimas padeda kūrybiškai veikti ir reaguoti, panaudojant įvairias savo asmenybės puses), jumorą (kuomet galime pasijuokti iš savo silpnybių bei trūkumų ir klaidų bei iš paradoksalių gyvenimo situacijų), atsipalaidavimą (kuomet mums patiems ir kitiems žmonėms lengva su mumis būti, nes mes nespinduliuojame ir nestimuliuojame įtampos savyje ir kituose).
  •   Gebėjimas tinkamai pasirūpinti savimi: pasitikintis savimi žmogus jaučia save ir savo poreikius (sveikatos, savijautos, saviraiškos, socialinių kontaktų srityse), gerbia juos ir stengiasi adekvačiai į juos reaguoti – juos patenkinti, nes žino, kad kuo geriau jausis pats, tuo natūraliau ir sklandžiau seksis ir sąveika su aplinkiniais bei veiklos. Tad darbo ir poilsio ritmas, mityba, fizinė veikla, malonus ir įkvepiantis laisvalaikis, laikas sau ir laikas su kitais žmonėmis yra svarbūs ir reguliuojami pagal savo poreikius. Tuo pačiu, savęs pažinimas ir priėmimas įgalina žmogų jausti savo vidinius impulsus ir įsiklausyti į savo pajautas bei pasirinkti, kas ir kada reikalinga, tinkama, o kas ne, ko ir kada imtis, o ko atsisakyti, ką paleisti. Ir būtent gebėjimas pasakyti “NE” yra viena iš svarbių pasitikinčio savimi žmogaus savybių. Kitaip tariant, atsakomybė už save ir savo gyvenimą bei savęs pažinimas, pajautimas ir “savireguliacija” suteikia žmogui motyvaciją ir jėgas bei strategijas tinkamiausiai pasirūpinti savimi.
  • Savivertė ir savigarba: nepriklausomai nuo pasiekimų, diplomų, žinių ar įgūdžių bagažo pasitikintis savimi žmogus brangina save ir savo gyvenimą, nes žino, kad būtent savęs priėmimas ir vertinimas jį daro autentišku ir įdomiu bei svarbiu ar reikalingu sau ir kitiems. Toks žmogus suvokia, kad mokymasis vyksta visą gyvenimą ir tai nereiškia, kad silpnybės, ribos ir trūkumai turi atimti gebėjimą džiaugtis gyvenimu ir savimi bei realizuoti savo poreikius ir galimybes jau dabar. Būtent ši ypatinga jungtis tarp to, kas jau yra ir tarp to, ką norime savyje atrasti ar išsiugdyti ir daro gyvenimą įdomų ir dinamišką. Mylėdamas ir gerbdamas save žmogus iš tikrųjų geba mylėti ir gerbti kitus, nes tai – neatsiejami dalykai, būtini pilnatviškam gyvenimui ir sveikiems tarpusavio santykiams.

Tad savęs pažinimas, priėmimas ir savo galimybių atskleidimas bei įgyvendinimas ir yra pasitikinčio savimi žmogaus “raktai”, atrakinantys pasitenkinimą savimi ir gyvenimu bei savitą, įdomų, dinamišką gyvenimo būdą. Dažniausiai vieniems patiems tai padaryti yra sunku, nes mūsų išgyventų traumų įtakoje sukurti ir nusistovėję savęs vertinimo, mąstysenos ir elgsenos įpročiai lyg kompiuterio programa veda mus vis tuo pačiu “aukos” ir nepasitenkinimo keliuku. Būtent todėl tam, kad gebėtume pasitikėti savimi, tenka priimti sprendimą darbuotis ir ugdyti save, pirmiausiai susipažįstant su visomis savo pusėmis, o tuomet mokantis save priimti ir pamilti bei išreikšti savitu – kiekvienam asmenišku ir vieninteliu būdu.O tam yra eilė skirtingų būdų, sistemų ir metodų.

raudona spirale

Kompleksinė psichoterapija yra terapinė ir edukacinė sistema, susidedanti iš daugiau nei 50 efektyvių metodų skirtų būtent savęs pažinimui ir saviugdai bei įgalinimui. Remiantis kiekvieno kliento iššūkiais ir poreikiais parenkami tinkamiausi psichoterapinės intervencijos būdai ir parengiama terapinė programa – “terapinis paketas“. Programos gairės sudaromos pagal kiekvieno kliento poreikius bei tikslus ir pritaikomos/koreguojamos pagal terapijos eigą. Terapijos metu taip pat įgyjamos praktinės ir teorinės žinios, skirtos savipagalbai, kas stiprina kliento nepriklausomybę nuo terapeuto ir terapijos efektyvumą.  Daugiau apie kompleksinę psichoterapiją: https://ugnemikalauskaite.com/kompleksine-psichoterapija/

44

BALANDŽIO 27-28-29 d. (V-VI-VII) 16:00 – 15:00 val. Moterų savaitgalis “Esu Moteris: Meilė – Palaima – Išmintis“ – tai unikali galimybė moterims patyriminiu būdu – per specialiai parengtas užduotis, pratimus, meditacijas pažinti savo kaip moters duotybes ir galimybes, aktyvuoti 5 pojūčius, kūrybiškumą ir entuziazmą. Daugiau informacijos:

https://ugnemikalauskaite.com/veiklos-renginiai/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *