Išmintis…

Išmintis yra anapus mąstymo. (Tulku Lobsang Rinpočė)

Kuomet sakome “išmintingas žmogus” ar turime omenyje protinius to žmogaus gebėjimus? Kuo skiriasi išmintis nuo protingumo? Ar išmintingas žmogus yra protingas ir ar protingas žmogus yra išmintingas?

Protingu žmogumi paprastai laikomą tą, kuris turi žinių ar protinių sugebėjimų. Tačiau ar protingus žmones visada galime pavadinti išmintingais? Ar žinių kaupimas visada veda į išmintį? Gyvenimas ir mūsų patirtis rodo, kad ne. Didelis protingumas gali “išvesti iš proto”. Protas yra be galo kompleksiškas mechanizmas, gebantis “įsprausti save į kampą”, prisikurti komplikacijų, trikdžių, kliūčių, baimių, fantazijų ir jomis gyventi… Protas niekad nepasitenkina ir jam reikia komplikacijų ir dramų, kažkam kažką įrodyti, kažko iš kažko reikalauti, su kažkuo konkuruoti… Ir atvirkščiai – išmintingi žmonės jums nevardins mokslinių faktų, datų ir savo pasiekimų, nedemonstruos savo išmoktų ar išskaitytų dalykų. Išmintingi žmonės gali pasielgti priešingai – kas protingam žmogui gali pasirodyti visiškai nelogiška ir neprotinga…. Tad, kas yra išmintis ir kodėl mes jos taip ieškome ir ją vertiname? Išmintis pagrįsta įsisąmoninta gyvenimo išmintimi, empatišku požiūriu, gebėjimu žvelgti į save, į kitus žmones ir įvairiausias gyvenimo situacijas iš esmės – atviru protu, pasitikinčia bei atjaučiančia širdimi, anapus išankstinių įsitikinimų, anapus emocijų ir proto “konstrukcijų”. Išmintis yra įsiklausanti, kūrybinga, paprasta. Išmintis neskirsto, nekategorizuoja, nevertina, neverčia. Išmintis apjungia protą, širdį, intuiciją, kūną ir giliąją sąmonę/dvasią/sielą/”aukštąjį “Aš”/savastį. Išmintis visa priima ir nieko neatmeta. Išmintis į nieką neįsikimba. Išmintis yra kantri ir pastabi. Išmintis yra adekvati viskam, kas gyvenime bevyktų – išmintingas žmogus gali būti visoks – toks, kokio tuo metu iš tikrųjų reikia atitinkamam žmogui ar atitinkamai situacijai. …

Daugelio mūsų svajonė atrasti tą mokytoją/ pagalbininką/ patarėją, kuris padėtų, patartų, palaikytų mus ypač sunkiaisiais gyvenimo laikotarpiais, kai ištinka krizės, abejonės, nelaimės ar liga. Tuomet puolame ieškoti žinių ar žmonių, į kuriuos galėtume atsiremti, kurių patarimais galėtume pasikliauti. Tačiau, iš tikrųjų, visų išorinių pagalbininkų/ patarėjų / specialistų/ mokytojų užduotis yra viena – padėti mums atrasti savo vidinį mokytoją, savo išminties šaltinį, nes juk kas gali geriau mums patarti, kas geriau mus pažįsta, jei ne mes patys… Žinios, be abejonės, yra reikalingos ir būtinos, tačiau tam, kad jas galėtume įprasminti ir įveiksminti, būtina yra ir praktika.

Kokios žinios mūsų gyvenime yra pačios svarbiausios ir aktualiausios? Skamba paradoksaliai, tačiau svarbiausios žinios yra apie mus pačius. Kuo geriau ir giliau save pažįstame, tuo daugiau atsakomybės prisiimame už savo gyvenimą ir tuo daugiau savy atrandame išminties. Kas gali padėti geriau save pažinti? Meditacija, kuri apima ir teorines žinias apie tai, kaip veikia mūsų protas ir apie jo potencialą bei praktiką, padedančią integruoti tas žinias savo gyvenime. Tai – amžių ir gausybės žmonių patikrintas savęs pažinimo ir ugdymo metodas, kryptingai vedantis mus į ryšį su savo vidiniu išminties šaltiniu.

Kur meditacijos galima išmokti?

Sutelkto Proto Meditacijos Mindfulness kursuose.

Detali informacija:
https://ugnemikalauskaite.com/veiklos-renginiai/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *