Su naujaisiais metais arba 3 Karalių kelionė

Atvaizdo šaltinis: ucg.org
Providence Collection/Goodsalt

Mąstydama, ko jums palinkėti, kaip kad man būdinga, prisėdau pasvarstyti, ką man pačiai reiškia šie naujieji metai, pasigilinti, kas kyla man iš širdies… Į sąmonę atkeliavo 3 Karalių vaizdinys.
Nuoširdžiai tikiu, kad kiekviena legenda neša mums svarbią žinią, nepriklausomai nuo mūsų pažiūrų ar tikėjimo, jei tik atveriame savo protą, kad į ją įsigilintume, ją “iškoduotume”. Tad stabtelėjau, kad pabūčiau kartu su 3 karaliais ir naujai atrasčiau jų istorijoje tą ypatingą, motyvuojančią žinią, kuri įkvėptų šiuos naujuosius metus.

Pasakojama, kad Betliejuje gimusį kūdikėlį Jėzų aplankė Trys karaliai. Iš tiesų jie nebuvo karaliai, gal tik nuo viduramžių jie taip buvo vadinami todėl, kad atkeliavo iš pasakiškai turtingų Rytų. Iš tiesų Kasparas, Melchioras ir Baltazaras buvo išminčiai, stebėję dangaus kūnų judėjimą. Netikėtai danguje sužibėjusi ryški žvaigždė sudrumstė šių vyrų ramybę, mat pranašystės skelbė, jog tokio šviesulio pasirodymas sutaps su Atpirkėjo atėjimu į žemę. Taigi išminčiai nutarė aplankyti Kūdikį ir išrinkę jam dovanas – aukso, smilkalų ir miros – leidosi į kelionę. 


https://day.lt/straipsniai/trys_karaliai

Tad kas gi man yra 3 karaliai – 3 išminčiai ir ką man šįkart kalba jų istorija?

Virš 12 metų aš kaupiu žinias ir įgūdžius įvairiausiose su žmogaus savęs pažinimo, sveikatinimo, ugdymo ir psichoterapinėmis galimybėmis susijusiose srityse (meno terapija, edukacinis ir psichoterapinis modulis Švelnioji Bio-Energetika, Mindfulness  meditacija ir budistinė psichologija, gydanti Tibeto joga Lu Jong, Tibeto išminties kardas Tog Chod, masažai, šokiai ratu ir Gyvenimo Koučingas). Nuolat mokydamasi ir taikydama įgytas žinias sau pačiai bei darbe su klientais, atradau, kad visi metodai ir žinios atsiremia į kertinius, esminius principus – veikia žmogų per atitinkamą jo būties lygmenį. Kiekvieno žmogaus būtis susideda iš: kūno, proto ir jausmų bei dvasios/sąmonės (ar kaip kitaip bepavadintume tą lygmenį, kuris nėra materialus ir, kurio pavadinimas priklauso nuo to, kuo tikime). Tai – mūsų gyvenimo “įrankiai” ir mechanizmai, kurie, jei yra pažįstami ir lavinami, gali tapti 3 karaliais ar išminčiais mūsų gyvenime. Karaliaus simboliška figūra kalba apie savotišką “pasaulio centrą”, apie savęs apvaldymą, apie buvimą tarpininku tarp “dangaus ir žemės” – tarp materialių ir dvasinių dalykų, vertybių. Pasakose ir legendose tapimas karaliumi dažniausiais susijęs su “aš” tobulinimo tikslu, kuomet herojus įveikia sunkumus ir pasiekia, įgyja kažką itin svarbaus sau – tai, kas perkeičia gyvenimą. “Karališkas kelias” yra “išrinktojo” kelias. O išrinktuoju gali tapti kiekvienas žmogus, kuris pajunta savo potencialą ir žengia drąsų žingsnį į savo galimybes. Taip žmogus pastebi savo “žvaigždę” – lydintį ir vedantį šviesulį, troškimą, viziją.
Žvaigždė pasimato tamsoje. Tamsa gali būti krizė, netektis, neviltis, pasimetimas ir visa tai, ko mes taip nenorime ir vengiame, nes tai – gąsdina, nepatogu ir nemalonu. Tačiau, kuo tirštesnė tamsa, tuo ryškiau matosi žvaigždės. Tik ją priėmus ir į ją įsižiūrėjus atrandame tai, kad gyvenimo dėsnis yra poliarinis prieštaringumas. Kiekvienoje prieštaroje slypi jos priešingybė. Tamsiausias nakties laikas būna prieš aušrą. Didžiausia vidinė juoduma slepia stipriausias vidinės transformacijos galimybes – žvaigždę, kviečiančią į neeilinę kelionę. Žvaigždės simbolis kalba apie aukštesnių idealų siekimą “norėti neįmanomų dalykų”, kurie atrodo neįmanomi tik todėl, kad peržengia mūsų įprasto suvokimo ribas. Tačiau visi atradimai kažkada atrodė neįmanomi. Visa, kas nauja atrodo nerealu ir neįgyvendinama. Kas žmones veda šiame atradimų, kūrybiniame procese – pasitikėjimas savo vizija… Žvaigždės simbolis taip pat kalba ir apie pasitikėjimą savo vidiniu žinojimu – intuicija bei apie apsaugą ir globą, vedimą į tikslą šioje neįprastoje kelionėje, kuri vyksta žingsnis po žingsnio.
O šios kelionės tikslas yra susitikimas su “kūdikiu” – nauja gyvybe, pradžia, nauja kokybe, naujomis galimybėmis, išaugusiomis, išsivysčiusiomis į vaisių – nuostabų trokštamą rezultatą.
Kaip kad gamtoje kasmet įvyksta atsinaujinimas, taip jis vyksta ir mūsų viduje, jei tik leidžiamės į šią kelionę.
Tad mano linkėjimas šiems naujiems metams yra išdrįsti pamatyti savyje daugiau, nei iki šiolei ir leistis į vidinę perkeičiančią kelionę autentiško, atsiskleidusio naujomis galimybėmis savęs linkui.
Lai šie metai nustebina, įkvepia, atgaivina ir atnaujina, padeda įgyvendinti savo drąsiausias vizijas ir svajones.

🌟

O aš esu šalia ir kartu su jumis – pasiruošusi jums padėti ir jus palaikyti bei palydėti savo žiniomis ir įgūdžiais šiuose giliuose, turtinguose patirtimis ir įžvalgomis, pokyčiais procesuose. 

LAIMINGŲ, KARALIŠKŲ NAUJŲJŲ METŲ!!! 🙂


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *