Klausymosi būdai – Apie tarpusavio sąveiką

Saren Dobkins “Listening to the dreaming”

Nėra lengva iš tikrųjų įsiklausyti į kitą žmogų – jį išgirsti ir suprasti be išankstinių nuomonių, nusistatymų ir vertinimų, sąveikauti taip, kad bendravimas mus patenkintų. Turbūt ir jums ne kartą teko įsitikinti kaip jūsų išsakomi žodžiai jau patys savaime jums pasirodė netikslūs ar kitam žmogui nesuprantami. Juk tai, ką išreiškiate, kyla iš jūsų asmeninės patirties ir suvokimo bei susiduria su kito asmens sava patirtimi ir suvokimu. Taip pat kai kuriuos dalykus, ypač tuos, kurie susiję su vidiniais procesais, išgyvenimais, apskritai nusakyti žodžiais itin sudėtinga. O jeigu dar įsisąmoninsime tai, kad kiekvienas girdime tik tai, ką kruopščiai atsirenkame perleidę per visą eilę filtrų (kultūros, lyties, išsilavinimo, asmeninės istorijos, požiūrio į atitinkamą asmenį su kuriuo sąveikaujame ir kt.), tampa net kiek nejauku, kad taip ribotai atsirenkame tik tai, kas mums “paranku” – atitinka asmeninės filtravimo sistemos standartus ir atmetame visą kitą informacijos dalį, kuri galbūt taip pat gali būti naudinga.

Bendrauti tenka ne tik asmeniniuose santykiuose, tačiau ir darbiniame bei kituose kontekstuose, tenkinant įvairiausius savo poreikius, sprendžiant įvairiausius iššūkius, ieškant atsakymų į iškilusius klausimus ir sprendimų susidariusioms problemoms spręsti, bendradarbiaujant įvairiausiuose kūrybiniuose procesuose, siekiant savų ir bendrų tikslų…

Augant mūsų individualumui, išgyvenant įvairiausio pobūdžio baimes ir lūkesčius, susiduriant su naujais ir senais iššūkiais konstruktyviai bendrauti darosi vis sunkiau. Dažniausiai arba ieškome bendraminčių, arba “pykstame ant viso pasaulio”, nes negalime kitų įtikinti tuo, kuo tikime patys, arba veliamės į “niekur nevedančius” konfliktus, jaučiamės nesuprasti arba slopinami, ignoruojami arba žeminami, renkamės kovoti arba “dėl šventos ramybės” atsitraukti …

Tačiau gyvenimas visokeriopų kataklizmų pagalba mums rodo, kad pavieniui, susiskaidę esame neefektyvūs, būdami egocentriškais – besirūpinančiais vien savimi ir “savo kiemu” tampame labai ribotais ir sąmoningai ar nesąmoningai sukeliame gausybę neigiamų pasekmių dėl to, kad nežinome kaip tarpusavyje sąveikauti taip, kad tai neštų abipusę naudą.

Tad kyla klausimai apie tai, kaip esame linkę ir kaip galime bendrauti?

Otto’as Sharmer’is tyrinėdamas kalbėjimo ir klausymosi būdus, išskyrė 4 tipus, kurie paremti žmogaus vidine nuostata ir atvirumo lygmeniu. Šiais būdais dažniausiai mes naudojamės automatiškai – iš įpročio arba sąmoningai – atsižvelgdami į situaciją ir žmones su kuriais sąveikaujame. 

 DUOMENŲ ATSISIUNTIMAS

Aš klausausi tik savęs ir savo istorijos, kuri remiasi mano mąstymo įpročiu. Jaučiuosi autoritetu, nes turiu savo neginčytinų “žinių sistemą”. Esu kurčias kitų istorijoms, girdžiu tik tai, kas patvirtina manąją (“Aš tai jau žinojau”). Kalbėdamas sakau tai, ką visada sakau, nes manau, kad mano istorija yra vienintelė teisinga. Tai – lyg filmo projekcija ekrane, uždarame kambaryje, kurį sukūriau savo praeities įvykių pasekoje ir kuriame gyvenu kaip vienintelėje įmanomoje realybėje. Tikiu, kad yra vienintelis tikslas, kurį aš žinau ir teigiu, kad yra viena komanda ir viena strategija bei ignoruoju arba nuslopinu kitas. Duomenų atsisiuntimas būdingas žinovams – ekspertams, į fundamentalumą, radikalumą ir diktatoriškumą – kontrolę linkusiems asmenims. Įtemptas žmonių, kurie nesutaria, nemėgsta vieni kitų ar nepasitiki vieni kitais bendradarbiavimas visada prasideda nuo duomenų atsisiuntimo modelio (“Tiesa ta …”; “Yra taip…”). Tai – hierarchinis bendravimo modelis, kuriame sąmoningai ar nesąmoningai siekiu savo nuomonių ir sprendimų patvirtinimo, paklusimo. 

 DEBATAI

Aš klausausi atviru protu – iš šalies, objektyviai ir iš esmės, kaip teisėjas per debatus ar teismo salėje (“Tai teisinga, o tai neteisinga”) arba tarsi stebėdamas pro langą tai, kas vyksta lauke. Kalbėjimas susijęs su debatais, yra idėjų konfrontacija: kiekvienas sako tai, ką galvoja, vienos idėjos ir vieni žmonės laimi, o kitos idėjos ir kiti žmonės pralaimi. Visi dabar išreiškia skirtingus savo požiūrius ir suvokia, kad tai tik jų požiūriai, o ne tiesa (“Mano nuomone…”). Tokiu būdu esame atviresni ir gauname naujos informacijos, nes kitoje nuomonėje, prieštaravime įžvelgiame tam tikrą tikimybę ar galimybę. Tačiau, laikui bėgant, protas linkęs atmesti ir pamiršti tai, kas nedera su mūsų nusistovėjusiu požiūriu, kad išlaikytume įprastą suvokimą ir pasaulio vaizdą.  

 DIALOGAS

Empatiškai įsiklausau atvira širdimi. Klausausi kito tarsi iš jo vidaus, žvelgdamas to žmogaus akimis, mezgu su juo emocinį ryšį (“Girdžiu jus”). Tokiu būdu aš tarsi susijungiu su kito žmogaus patirtimi, išjaučiu ją lyg savą. Klausymas vyksta iš už savo ribų – iš kito žmogaus pozicijos. Kalbėjimas yra refleksiškas (“Aš patyriau…/ Jaučiuosi…”). Šis būdas atveria naujų galimybių, nes dabar sąveikaujame su kitais žmonėmis kaip su “visumomis”, kurių kiekviena savaip išreiškia abi sąveikavimo puses: meilę – priėmimą, integraciją ir galią – aktyvų veikimą, savo pozicijos įtvirtinimą.  

 BUVIMAS

Tai – kūrybinis (generatyvinis) klausymasis “atvira valia”, kuri yra gebėjimas paleisti ir įsileisti. Jis apjungia du tuo pačiu metu vykstančius procesus: visų bendros nuostatos dėka, bendromis pastangomis paremtą kūrybinį procesą, orientuotą į bendrą ateities kūrimą ir sutelktą išjautimą to, kas vyksta čia ir dabar. Tai šiek tiek primena gyvo organizmo (kūno) sudedamųjų dalių bendradarbiavimą to organizmo labui. Klausausi ne iš savo vidaus ar kito vidaus, kreipdamas dėmesį tik į vieną ypatingą idėją ar asmenį, bet remdamasis platesne sistema (“Čia ir dabar pastebiu tai…”). Kai esu grupėje, tarp žmonių tarsi dingsta ribos. Kai kalba vienas žmogus, jis išreiškia ką nors svarbaus visai grupei ar sistemai, o aš klausausi, regis visos grupės ar sistemos.Tokiu būdu pranokstame savo individualias idėjas ar patirtis, atrandame bendrą tikslą, kuris padeda dirbti drauge. Tokio bendrabūvio dėka atsiranda kokybiškas lankstumas, kuris yra orientuotas į homeostazės (bendros organizmo – bendruomenės/visuomenės pusiausvyros) principą, užtikrinantį kokybišką organizmo funkcionavimą ir vystymąsi, kaitą pagrįstą tarpusavio sąveika viso organizmo labui. (Sėkmingo lankstaus bendradarbiavimo pavyzdys – vikšro organizmo persiorganizavimas į drugelio organizmą).

Pirmieji du būdai yra labiau įprasti, automatiški, o trečias ir ketvirtas – sąmoningai ugdomi mūsų pastangomis. Jei visą laiką tik atsisiųsime duomenis ir užsiimsime debatais, tik atkursime jau egzistuojančią “savo ” realybę, toliau mąstysime taip, kaip mąstėme iki šiol ir darysime tai, ką darėme iki šiol. 
Jeigu norime drauge kurti naują realybę, svarbu sąmoningai skirti laiko dialogui ir buvimui. 

Svarbiausia, prieš “nukreipiant pirštą” į kitą asmenį su vertinimu ar kaltinimu, kad jis elgiasi pagal atitinkamą modelį, pirmiausia kiekvieną šių modelių atrasti, išsiugdyti savyje. Tik apsisprendus pačiam asmeniškai mokytis atpažinti savo elgsenos būdus ir plėsti savo galimybių spektrą, galima iš tikrųjų veiksmingai įtakoti bendravimo kokybę. Visi keturi kalbėjimo ir klausymosi būdai yra naudingi atitinkamose gyvenimo situacijose. Ugdant savyje gebėjimą sklandžiai ir lanksčiai pereiti nuo vieno prie kito, priklausomai nuo atitinkamos gyvenimo situacijos, tampame efektyvesniais savo bendravime ir tai mus vienija bei neša pasitenkinimą drauge kuriamais rezultatais.     

Iš knygos: Adam Kahane “Bendradarbiauti su priešu/ Kaip dirbti su žmonėmis, su kuriais nesutari, kurių nemėgsti ar kuriais nepasitiki”, Vaga, 2018

Video anglų kalba:

DOKUMENTINIS FILMAS “KRYŽKELĖS”

Spustelėję atitinkamą nuorodą galėsite pažiūrėti 2013 metų dokumentinį filmą “Kryžkelės: naujo pasaulio suvokimo gimdymo skausmai“anglų arba rusų kalba.Šiame filme mokslininkai (biologai, fizikai, psichologai, kibernetikai…) dalinasi žiniomis ir samprotavimais apie tai, kaip žmogus kuria ir suvokia realybę bei apie mūsų tarpusavio sąveiką ir priklausomybę. Kas esu ir kuo noriu – renkuosi būti?

Crossroads: Labor Pains of a New Worldview | FULL MOVIE

Перепутье (Crossroads) фильм 2013

**********************************

Galiu jums padėti?

  • Pavargote gyventi ribotą ir jūsų poreikių netenkinantį gyvenimą,
  • Siekiate naujos savo asmeninio ir profesinio gyvenimo kokybės,
  • Norite atskleisti ir įgyvendinti savyje glūdintį potencialą,
  • Apsisprendėte gerinti savo savijautą,
  • Jums svarbu atrasti aiškumą ir atsakymus į kamuojančius klausimus,
  • Esate pasiruošęs/-usi išmokti efektyviai ir kūrybingai tvarkytis su savo asmeniniais iššūkiais?

Mano paslaugos skirtos JUMS!

Psichoterapinis & Ugdomasis Konsultavimas 

14 metų kauptos žinios ir patirtis psichoterapijos, koučingo, savi-lyderystės, Mindfulness srityse padės jums kryptingai ir veiksmingai tvarkytis su kamuojančiais iššūkiais ir siekti to, kas jums svarbu.

  • Konsultavimas vyksta asmeninių sesijų metu, tiesiogiai arba nuotoliniu – online būdu. 
  • Sesijos trukmė ~1.15 val.
  • Pažintinės sesijos kaina pagal jūsų finansines galimybes.    

Jaučiate, kad tai – jums? 

Susisiekite ir užsisakykite pažintinę sesiją!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *