cropped-koru

Į kiekvieną žmogų žvelgiama kaip į unikalų, turintį savus iššūkius bei apribojimus, tačiau, tuo pačiu ir savas stiprybes bei potencialą.

Terapinio proceso pobūdis, eiga

 • Konsultacijos trunka ~ 1.30 – 2 val., priklausomai nuo proceso eigos ir taikomų technikų.
 • Pirmas susitikimas su klientu yra “pirminė konsultacija“, kuomet:
  • Išsiaiškinamos apsilankymo priežastys ir lūkesčiai,
  • Susipažįstama su terapinės-edukacinės sistemos ypatumais ir pobūdžiu,
  • Klientas įsivertina ar jam priimtinas šis psichoterapijos tipas ir ar jis nori toliau bendradarbiauti su psichoterapeutu, 
 • Priimamas sprendimas dėl galimo tolesnio terapinio bendradarbiavimo trukmės, kuris yra 10 arba 20 sesijų paketas.
  • Apsisprendus bendradarbiauti, klientas išsiperka 10 arba 20 sesijų paketą. Konsultacijų metu išsikeliami terapiniai tikslai, sudaroma gyvenimo traumų schema, išsiaiškinamas “gyvenimo scenarijus” ir tolesnėje eigoje vyksta specialiai klientui pritaikytas terapinis procesas, naudojant kliento tikslus atitinkančius psichoterapinio darbo metodus.
 • Pabaigus terapinį paketą, įvertinama ar/kiek pavyko pasiekti išsikeltus tikslus ir numatoma tolimesnė eiga: terapinio proceso užbaigimas ar pertrauka/ naujas terapinis paketas / pavienės-palaikomosios konsultacijos. 

Neatvykus į konsultaciją arba paskirtą dieną įspėjus apie neatvykimą – taikomas kompensacinis mokestis, lygus pilnai paslaugos kainai (išimtis – liga).

Pagrindiniai kompleksinės psichoterapijos principai

 • Terapinė kelionė pradedama “esamoje stotelėje” – ten, kur klientas yra, kokie bebūtų jo iššūkiai, apribojimai ir problemos. Pirma reikalinga suvokti ir priimti, dabartinę poziciją, kad būtų galima aiškiai suvokti ir įvardinti, ko konkrečiai klientas nori ir ką pasiekti yra realu.
 • Kai išsiaiškinami konkretūs kliento norai ir poreikiai, tai tampa psichoterapinės kelionės tikslais, kurie tarsi švyturys padeda išlaikyti terapinio proceso kryptį.
 • Pasitelkti žingsniai ir būdai tikslui pasiekti yra tarsi “žemėlapio maršrutas” – priemonių ir technikų rinkinys, kurios reikalauja motyvacijos, pasitikėjimo ir atsakomybės bei aktyvaus ir sistemingo darbo. Psichoterapinis procesas yra bendradarbiavimas tarp psichoterapeuto ir kliento.

Kliento ir terapeuto santykis

Šioje terapijoje siekiama užmegzti atvirą, lygiavertį terapinį santykį tarp kliento ir terapeuto. Terapeutas neklijuoja etikečių, nevertina ir nekritikuoja kliento patirčių ir gyvenimo sprendimų. Kliento situacija, iššūkiai ir problemos yra suvokiamos kaip atspirties taškas tolimesniems procesams. Abipuse pagarba, pasitikėjimu ir atsakomybe grįstas santykis yra šio terapinio proceso pagrindas. Bendradarbiavimas yra kliento ir terapeuto bendras indėlis į psichoterapinį procesą, siekiant užsibrėžtų tikslų.

Terapeuto paskirtis yra: atspindėti, klausti, padėti išsiaiškinti kliento problemas ir vykstančius procesus, siūlyti ir taikyti reikalingas technikas ir metodus, padėti atrasti kliento potencialą ir suteikti reikalingas žinias. Tačiau pats klientas prisiima atsakomybę kontroliuoti psichoterapinio proceso intensyvumą – kiek kiekvienos sesijos metu jis yra nusiteikęs / nori / gali dirbti. Klientas turi teisę sakyti “Stop” ir informuoti apie poreikį nutraukti/ keisti pasirinktos technikos taikymą bei koreguoti terapinio darbo pobūdį. Kad psichoterapinis procesas būtų efektyvus, reikalingas maksimalus abipusis atvirumas ir pasitikėjimas.

Terapeutas

Asmuo, turintis psichoterapijai reikalingą teorinių ir praktinių žinių bagažą, motyvaciją darbui bei skiriantis laiko ir dėmesio šių žinių plėtimui ir gilinimui,

Asmuo, nuolat ugdantis save ir dirbantis su savo asmeniniais iššūkiais ir problemomis.

Metodų gausa ir įvairovė

Kadangi šio psichoterapinio proceso metu naudojama virš 50 įvairių verbalinių ir kūno psichoterapijos metodų, jis yra įvairus ir lanksčiai bei adekvačiai prisitaikomas prie kliento poreikių bei proceso eigos.

Terapijos ir žinių jungtis

Kompleksinė psichoterapija yra ne vien terapinis, tačiau ir edukacinis metodas. Terapinio proceso metu klientas turi galimybę sužinoti apie traumų pobūdį ir poveikį kuriant asmeninę “šarvų” sistemą, gyvenimo modelio/ scenarijaus susikūrimo mechanizmą, tarpusavio santykių ir ryšio užmezgimo-nutraukimo dinamiką ir kitus mechanizmus. Tokiu būdu, suderinant terapinį procesą su esminių principų suvokimu, klientas tampa sąmoningesniu psichoterapinio proceso ir jo dinamikos atžvilgiu bei įgyja gebėjimus koreguoti savo mąstyseną bei elgesį ir rūpintis savimi, atsižvelgdamas į natūralius savo poreikius ir adekvačius siekius.

Taip pat klientui yra duodamos savarankiškos užduotys ir mokoma visa eilė savipagalbos technikų, kurios paspartina ir padaro efektyvesniu psichoterapinį procesą bei padeda klientui prisiimti atsakomybę už savo gerbūvį, tokiu būdu, nekuriant priklausomybės nuo terapeuto.

Pagalba ir palaikymas tarp sesijų

Kadangi terapinis procesas yra kelionė, kurioje klientas išgyvena įvairius procesus, kartais prireikia pagalbos, palaikymo ir galimybės susisiekti tarp terapinių sesijų. Šioje terapinėje sistemoje palaikymas ir motyvacija yra itin svarbūs terapinio proceso elementai.

Klientų atsiliepimai

Taip jau susiklostė, kad gyvenime teko sunkūs išbandymai, ir šiame pasaulyje man buvo beprotiškai sunku būti.  Kai pirmą kartą atėjau pas Ugnę, galvoje nešiojausi savo įkaltą frazę “nenoriu gyventi”. Nuo pat paauglystės buvau nelaimingas vaikas besirūpinantis šeimos problemomis, nesupratau, kodėl pasaulyje tiek daug neteisybės, klausdavau savęs, kodėl aš turiu gyventi, jeigu man skauda, jeigu man labai sunku. Mano depresyvus būdas artimiesiems atrodė kaip natūrali būsena, o mane kiekvieną dieną smaugte smaugė nenoras gyventi. Ir taip maždaug septynis metus. Kai jau situacija tapo nebevaldoma, atsidūriau ligoninėje, iš kurios išėjau su diagnoze depresija ir sauja antidepresantų. Po metų tokio gydymo praradau absoliučias viltis, jog gali kažkas padėti, nejaučiau jokio pagerėjimo, o darėsi vis blogiau, jaučiausi suluošinta visam gyvenimui ir pasirinkau negyventi. Bet nepavyko, išgyvenau. Išlikusi, susidūriau su dar sunkesniais išbandymais, tačiau nutariau nebevartoti antidepresantų, o atsakymus kaip sau padėti atrasti pati. Kol atradau, praėjo ne vieni metai, tuos metus gyvenau tarsi žvėriukas, toks žvėriukas ir atėjau pirmą kartą pas Ugnę. Pirmas vizitas pasirodė šiek tiek keistas, bet aš neturėjau ko prarasti, Ugnė prisijaukino žvėriuką. Ir po dviejų metų darbo kartu aš jaučiuosi išsilaisvinusi iš savo praeities, iš diagnozių, iš frazės “nenoriu gyventi”.  Aš tarsi gimiau ir augau iš naujo, iš naujo pažiūrėjau į save ir gyvenimą aplinkui, keičiau požiūrį į daugelį dalykų, nebuvo lengva, bet atradimų džiaugsmai skatino eiti toliau. Mano kelio pradžia prasidėjo tada, kai pradėjau ieškoti, o suradusi Ugnę, aš pradėjau eiti, pasiklydusi, turėjau ko paklausti. O svarbiausias dalykas tas, kad atsakymus radau savyje, Ugnė padėjo man juos rasti. Visą gyvenimą būsiu dėkinga Ugnei už žinutės “gyvenimas” įrašymą.  Mano žodyne neegzistavo žodis gyvenimas, o Ugnė parodė man, kad gyvenimą galima nusipiešti ir net nusispalvinti!

J.

Šios terapijos man tarsi viena didelė dėlionė, kurią dėlioju kiekvieno apsilankymo metu. Iš pradžių buvo sunku, nes buvo be galo daug detalių, tačiau pamažu jas su Ugnės pagalba surinkinėjau, kol gavosi nuostabus paveikslas. O dar nuostabiau yra tai, kad tas paveikslas esu AŠ.
Buvau pasimetusi, nepasitikinti savimi, nežinojau ko noriu iš gyvenimo, netgi nežinojau ar iš vis verta gyventi… O dabar – nepilnai po metų – galiu pasidžiaugti, kad aš noriu gyventi ir žinau, kaip jį noriu gyventi, o svarbiausia, kad susidraugavau su savimi – priėmiau save tokią, kokia esu; atradau, “susidėliojau” save ir dabar aiškiai matau, kas aš esu.
Už visa tai esu dėkinga Ugnei, nes tik su jos pagalba man pavyko šią “dėlionę” susidėlioti. Dėkoju už tokį didelį kraitį žinių, kuriomis galėsiu naudotis dėliojant tolimesnes savo gyvenimo “dėliones”.

Ž.

Ugnės vedama Mindfulness psichoterapija remiasi budizmo ir psichoterapijos pagrindais. Mano psichoterapija tęsėsi apie pusę metų. Per tą laikotarpį gyvenime teko patirti labai įvairių dalykų. Kiekvienas mano patyrimas buvo tarsi patikrinimas to kas vyko Mindfulness psichoterapijos lauke. Aš pastebėjau, kad jokia psichoterapija neapsaugo nuo gyvenimo :), bet padeda sugyventi ir susitarti su tuo gyvenimu. Budizmo tiesos, išsiskleidusios manyje, padėjo ir tebepadeda man gyventi. Ugnė yra labai šiltas, jautrus, atviras žmogus. Visai netaupo savęs, spinduliuoja meile ir atjauta. Dabar aš savo praktikas ir atradimus aukoju visoms kenčiančioms būtybėms. Dėkinga.

D.

3 komentarai apie “Kompleksinė Psichoterapija”

Komentarai yra išjungti.